Roy Osherove hos NNUG Oslo
Roy Osherove hos NNUG Oslo.

Norwegian .NET User Group - NNUG - er en uavhengig brukergruppe for utviklere som jobber med Microsofts .NET teknologier. Formålet med NNUG er å utveksle erfaringer om .NET, gi råd og fokusere på best practises. Målgruppen for NNUG er utviklere og arkitekter.

NNUG er nå etablert med følgende avdelinger: NNUG Oslo, BitShift, NNUG Trondheim, NNUG Stavanger, NNUG Vestfold, NNUG Kristiansand, og NNUG Haugesund. Er det ingen lokalavdeling der du bor? Hvorfor ikke starte en ny avdeling? Les mer om hva som skal til, og hva som forventes.

Meetup group for NNUG Oslo
1130

  Ingen kommende møter

Join
Meetup group for BitShift
603

  Ingen kommende møter

Join
Meetup group for NNUG Trondheim

Join
Meetup group for NNUG Stavanger
189

  Ingen kommende møter

Join
Meetup group for NNUG Vestfold
175

  Ingen kommende møter

Join
Meetup group for NNUG Kristiansand
111

  Ingen kommende møter

Meetup group for NNUG Haugesund
94

  Ingen kommende møter

Join