Roy Osherove hos NNUG Oslo
Roy Osherove hos NNUG Oslo.

Norwegian .NET User Group - NNUG - er en uavhengig brukergruppe for utviklere som jobber med Microsofts .NET teknologier. Formålet med NNUG er å utveksle erfaringer om .NET, gi råd og fokusere på best practises. Målgruppen for NNUG er utviklere og arkitekter.

NNUG er nå etablert med følgende avdelinger: NNUG Oslo, BitShift, NNUG Trondheim, NNUG Stavanger, NNUG Vestfold, NNUG Kristiansand, og NNUG Haugesund. Er det ingen lokalavdeling der du bor? Hvorfor ikke starte en ny avdeling? Les mer om hva som skal til, og hva som forventes.

Meetup group for NNUG Oslo
1667
  Ingen kommende møter

Join
Meetup group for BitShift
1023
  Ingen kommende møter

Join
Meetup group for NNUG Trondheim
608
  Ingen kommende møter

Join
Meetup group for NNUG Stavanger
297
  Ingen kommende møter

Join
Meetup group for NNUG Vestfold
219
  Ingen kommende møter

Join
Meetup group for NNUG Kristiansand
210
  Ingen kommende møter

Meetup group for NNUG Haugesund
204
  Ingen kommende møter

Join