Roy Osherove hos NNUG Oslo
Roy Osherove hos NNUG Oslo.

Norwegian .NET User Group - NNUG - er en uavhengig brukergruppe for utviklere som jobber med Microsofts .NET teknologier. Formålet med NNUG er å utveksle erfaringer om .NET, gi råd og fokusere på best practises. Målgruppen for NNUG er utviklere og arkitekter.

NNUG er nå etablert med følgende avdelinger: NNUG Oslo, BitShift, NNUG Trondheim, NNUG Haugesund, NNUG Kristiansand, NNUG Stavanger, og NNUG Vestfold. Er det ingen lokalavdeling der du bor? Hvorfor ikke starte en ny avdeling? Les mer om hva som skal til, og hva som forventes.

Meetup group for NNUG Oslo
2347
    Ingen kommende møter

Join
Meetup group for BitShift
1136
    Ingen kommende møter

Join
Meetup group for NNUG Trondheim
714
    Ingen kommende møter

Join
Meetup group for NNUG Haugesund
273
    Ingen kommende møter

Join
Meetup group for NNUG Kristiansand
260
    Ingen kommende møter

Meetup group for NNUG Stavanger
Kunne ikke hente informasjon om avdelingen fra meetup.com.

Join
Meetup group for NNUG Vestfold
Kunne ikke hente informasjon om avdelingen fra meetup.com.

Join