Roy Osherove hos NNUG Oslo
Roy Osherove hos NNUG Oslo.

Norwegian .NET User Group - NNUG - er en uavhengig brukergruppe for utviklere som jobber med Microsofts .NET teknologier. Formålet med NNUG er å utveksle erfaringer om .NET, gi råd og fokusere på best practises. Målgruppen for NNUG er utviklere og arkitekter.

NNUG er nå etablert med følgende avdelinger: NNUG Oslo, BitShift, NNUG Trondheim, NNUG Stavanger, NNUG Kristiansand, NNUG Haugesund, og NNUG Vestfold. Er det ingen lokalavdeling der du bor? Hvorfor ikke starte en ny avdeling? Les mer om hva som skal til, og hva som forventes.

Meetup group for NNUG Oslo
2443
    Ingen kommende møter

Join
Meetup group for BitShift
1164
    Ingen kommende møter

Join
Meetup group for NNUG Trondheim
744
    Ingen kommende møter

Join
Meetup group for NNUG Stavanger
407
    Ingen kommende møter

Join
Meetup group for NNUG Kristiansand
272
    Ingen kommende møter

Meetup group for NNUG Haugesund
Kunne ikke hente informasjon om avdelingen fra meetup.com.

Join
Meetup group for NNUG Vestfold
Kunne ikke hente informasjon om avdelingen fra meetup.com.

Join