Roy Osherove hos NNUG Oslo
Roy Osherove hos NNUG Oslo.

Norwegian .NET User Group - NNUG - er en uavhengig brukergruppe for utviklere som jobber med Microsofts .NET teknologier. Formålet med NNUG er å utveksle erfaringer om .NET, gi råd og fokusere på best practises. Målgruppen for NNUG er utviklere og arkitekter.

NNUG er nå etablert med følgende avdelinger: NNUG Oslo, BitShift, NNUG Trondheim, NNUG Stavanger, NNUG Haugesund, NNUG Kristiansand, og NNUG Vestfold. Er det ingen lokalavdeling der du bor? Hvorfor ikke starte en ny avdeling? Les mer om hva som skal til, og hva som forventes.

Meetup group for NNUG Oslo
2367
    Ingen kommende møter

Join
Meetup group for BitShift
1162
    Ingen kommende møter

Join
Meetup group for NNUG Trondheim
719
    Ingen kommende møter

Join
Meetup group for NNUG Stavanger

Join
Meetup group for NNUG Haugesund
278
    Ingen kommende møter

Join
Meetup group for NNUG Kristiansand
265
    Ingen kommende møter

Meetup group for NNUG Vestfold
Kunne ikke hente informasjon om avdelingen fra meetup.com.

Join